Kauno klinikų Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos kolektyvas kartu su Lietuvos genetikų asociacija 2017-uosius metus užbaigė pakviesdami kolegas į mokslinį praktinį seminarą „Lėtinės mieloleukemijos diagnostikos ir gydymo naujovės“.
 
Per pastaruosius metus lėtinei mieloleukemijai gydyti pradėjus taikyti taikinių terapiją tirozinkinazės inhibitoriais, labai pagerėjo pacientų išgyvenamumas ir prognozė. Kviestinis seminaro svečias dr. Jens’as Haenig’as (Vokietija) pristatė vykdomus gydymo nutraukimo, pasiekus gilų molekulinį atsaką, klinikinius tyrimus. Pateikė molekulinio atsako stebėsenos gaires. Pirmieji šeši mėnesiai yra kritinis laikotarpis ligai atsinaujinti, todėl nutraukus gydymą, molekulinio atsako vertinimas turi būti atliekamas itin dažnai. Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos docentas dr. Rolandas Gerbutavičius pristatė lėtinės mieloleukemijos gydymo naujoves bei apibendrino seminaro svečio pasakytas mintis ir rekomendacijas.
 
Gydytoja hematologė dr. Milda Rudžianskienė pristatė du išskirtinius klinikinius atvejus. Aptarti iššūkiai, su kuriais susiduriama, taikant gydymą tirozinkinazės inhibitoriais, pasiūlyti galimi sprendimų variantai. Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos vadovė dr. Virginija Ašmonienė pristatė Genetikos ir molekulinės medicinos laboratorijoje atliekamus genetinius tyrimus, būtinus molekuliniam atsakui vertinti, jų kokybės užtikrinimo aspektus, pateikė adaptuotos genetinių tyrimų atsakymo pateikimo formos paaiškinimus.

Seminaro metu atnaujintos ir įtvirtintos lėtinės mieloleukemijos gydymo veiksmingumo stebėsenos žinios, pasidalyta gerąja patirtimi. Seminaro metu ne kartą pabrėžti glaudūs daugiadalykio bendradarbiavimo privalumai – jį naudojant galima užtikrinti efektyvią pacientų stebėseną Kauno klinikose.