2017 m. vasario mėn. 2 d. Lietuvos genetikų asociacija kartu su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademija Medicinos fakultetu surengė savo pirmąją konferenciją „Genetika onkologijoje“. Mokslinėje praktinėje konferencijoje „Genetika onkologijoje“ buvo diskutuojama apie genetikos mokslo pritaikymą gydant onkologines ligas. „Genetiniai žymenys leidžia tikslinti diagnozę, nustatyti, kokio tipo yra vėžys ir ar jis bus imlus gydymui“. teigia Genetikos ir molekulinės medicinos klinikos vadovė dr. Virginija Ašmonienė. „Akivaizdu, jog genetiniai tyrimai tampa vis svarbesne medicinos praktikos dalimi ne tik onkologijoje, bet ir kitose srityse: endokrinologijoje, neonatalogijoje, akušerijoje“. 

Konferencija buvo skirta gydytojams genetikams, gydytojams onkologams radioterapeutams, gydytojams onkologams chemoterapeutams, gydytojams vaikų hematologams, gydytojams hematologams, šeimos gydytojams, gydytojams patologams, medicinos genetikams, medicinos biologams, laboratorinės medicinos gydytojams, klinikos laborantams ir kitų specialybių gydytojams. Konferencijos dalyviams išduoti 6 valandų kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.​ 

Pranešimus skaitė ne tik Lietuvos, bet ir užsienio pranešėjai. 

Leipcigo universitetinės ligoninės Hematologijos ir onkologijos klinikos prof. dr. Dietger Niederwieser apžvelgė genetinių tyrimų svarbą onkologinių ligų diagnozės nustatymui.​

Savo patirtimi pasidalino ir pranešimą tema „Genominė medicina: nuo fenotipo iki genotipo ar nuo genotipo iki fenotipo?“ paskaitė prof. dr. Lina Basel Salmon, Izraelio genetikų asociacijos prezidentė, Rabin Medicinos centro genetikos instituto direktorė. 

Lektorius iš Kipro Genetikos ir neurologijos Kipro instituto prof. dr. Philippos C. Patsalis savo pranešimą siejo su biožymenų nustatymo neinvazine diagnostika onkologijoje, o Vilniaus Universiteto doc. dr. Jūratė Kasnauskienė skaitė pranešimą apie naujos kartos sekoskaitą onkologijoje. Didelis dėmesys buvo skirtas ir ir krūties vėžio nustatymui ir gydymui. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto doc. dr. Rasa Ugenskienė papasakojo apie krūties vėžio metastazavimo biologinius mechanizmus ir šiuolaikinius metastazuojančių ląstelių nustatymo bei analizės metodus. Dr. Asher Yeshaihu Salmon iš Izraelio, Hadassah universitetinės ligoninės paskaitė paskaitą apie paveldimus krūties vėžio sindromus. Po lektorių pranešimų visi prisijungė prie bendros diskusijos.

Konferencija užbaigta padėka vadovei dr. Virginijai Ašmonienei už jo didžiulį indėlį steigiant ir plėtojant Lietuvos genetikų asociacijos veiklą, įgyvendinant asociacijos tikslus. 

Kauno klinikų inf.